Diverse

my Safety rapporterar om utredning om integritet online

my safety ab

Säkerhetsföretaget my Safety är det ledande företaget inom ID-skydd och vardags i Sverige, Norge, Finland, Polen, Ryssland och Ukraina. Företaget har funnits sedan år 1999, men ägs sedan 2007 av Litorina. På hemsidan hos my Safety kan man läsa om företaget, om deras olika försäkringar men också diverse artiklar eller inlägg som berör aktuella ämnen. Till dessa ämnen hör till exempel utredningar, lagar och regler som rör identitetsskydd, integritetsskydd eller andra typer av försäkringar som är relevanta för de produkter som my Safety levererar till sina kunder. Till exempel har my Safety rapporterat om den nya utredningen rörande integritetsskydd online. Utredningen hade som övergripande uppgift att göra en bred översyn av hur det straffrättsliga skyddet ser ut för den enskilda personens integritet. Speciellt när det gäller hot och andra kränkningar, även sådana som förekommer på internet.

Regeringen publicerade resultat och förslag från utredningen om integritet online i februari

Företaget my Safety har reagerat positivt på utredningen som publicerades i februari 2016. Daniel Elfendahl, koncernchef på my Safety, skriver att utredningen är välkommen, gedigen och genomtänkt. Utredningen är också väldigt aktuell i dagens samhälle, och hanterar ett nytt problem som uppkommit i och med att internet, och därmed till exempel användandet av sociala medier, ökat markant de senaste åren. Den digitala utvecklingen har förändrat människors möjlighet till kommunikation, och därmed även möjligheter till gärningar som hot och kränkningar ökat. Möjligheterna att kränka någon, ja till och med att hota någon, har ökat och ofta har brottslingen också möjlighet att till viss grad vara anonym. Utredningen har haft som grunduppdrag att ta särskild ställning till om straffbestämmelserna som rör ”olaga hot, ofredande, förtal och förolämpningar och – om det behövs – andra straffbestämmelser till skydd för den personliga integriteten” behöver förtydligas, utvidgas eller ändras på något annat sätt. Dessutom skall straffansvar utvidgas till den som tillhandahåller elektronisk anslagstavla och som inte tar bort olämpligt material som kan kränka en individ. Vidare skriver man på regeringens hemsida att det viktigt att utreda om ärekränkande brott skall ge rätt till brottsskadeersättning.

Pressmeddelandet som rör denna utredning, som publicerades i februari 2016, beskriver en rad av förslag som utredare Gudrun Antemar lämnat. Många av dessa är speciellt fokuserat på hur lagstiftningen kan förbättras för att på bästa sätt kunna skydda dem de som utsätts för hot och kränkningar på internet. Ett exempel är att bestämmelsen om ofredande idag tydligare skall inkludera ofredande som sker på internet. Hatiska och mycket kränkande yttranden som ligger nära hot på internet skall alltså kunna straffas som ofredande. Utredningen förslår också ett straffansvar för den som tillhandahåller en tjänst för att skicka eller publicera meddelanden och bilder. Ett exempel på en sådan tjänst är något av de många sociala medier som finns idag.

Utredningen välkomnas av säkerhetsföretaget my Safety

Säkerhetsföretaget my Safety välkomnar utredningen och ser fram emot en lagstiftning som reglerar näthat runt halvårsskiftet 2017. Vidare uttrycker my Safety att de är glada för att se att utredningen föreslår att införa begreppet ”olaga integritetsintrång” i Brottsbalken. Företaget my Safety menar att detta skulle göra det enklare för poliser och åklagare att arbeta med ärenden, eftersom ärenden som hamnar inför Brottsbalken är högt prioriterat. Vidare menar my Safety att individer känner igen Brottsbalken, och att gör det enklare för en individ att ställa krav på polis och åklagare. Ett annat resultat, är att det förmodligen blir svårare för polis och åklagare att direkt avskriva anmälningar på brott som begåtts på internet. Detta kan leda till ett säkrare internet för individen och förbättrade lagar och regler vad gäller brott, som hot och kränkningar, som begås på internet.

my safety